Terug naar Index

 

Cholesterolwaarden

Een meting van het cholesterolgehalte geeft het totaalresultaat weer van de som van het HDL- en LDL-cholesterol in combinatie met 20% van de triglyceridenwaarde.

Een meting van het cholesterolgehalte geeft het totaalresultaat weer van de som van het HDL- en LDL-cholesterol in combinatie met de triglyceridenwaarde. De Nederlandse Hartstichting geeft richtlijnen voor aanbevolen cholesterolwaarden, maar daarnaast moet op individueel niveau ook rekening worden gehouden met andere factoren zoals geslacht en leeftijd. Uw huisarts zal de uitslag verklaren en u kunnen adviseren.

De Nederlandse Hartstichting geeft als richtlijn voor de totale cholesterolwaarde 5mmol/l of minder.

Gezonde cholesterolwaarden

Voor wat betreft het HDL-cholesterol zijn hogere waarden beter. Idealiter zou de HDL-cholesterolwaarde hoger dan 1 mmol/l moeten zijn. Ook de verhouding tussen het gehalte HDL en het totaal cholesterol is belangrijk. Specialisten in de gezondheidszorg berekenen de ratio door het totale cholesterol te delen door het HDL-cholesterol. Een te hoge ratio betekent een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Controle van uw cholesterolgehalte

Cholesterolmetingen worden gedaan in een laboratorium. Er wordt bloed afgenomen om de cholesterolwaarden en de triglyceriden te testen. Soms wordt u gevraagd om 10-12 uur vóór het onderzoek (meestal ’s nachts) niet te eten zodat de uitslag hierdoor niet wordt beïnvloed.

Beta-glucaan_Cholesterolgehalte